Därför ska du ha brandvarnare

Det sägs att en brandvarnare är en billig livsförsäkring och på många sätt är det också det. Även om de flesta hushåll idag har en brandvarnare finns det flera som valt att inte sätta in det, byta ut gamla eller av andra anledningar helt enkelt inte har några fungerande brandvarnare just nu.

Jag har stött på folk som argumenterar att sannolikheten att en brand uppstår är extremt låg. Att de dessutom måste befinna sig i sovande tillstånd för att drabbas negativt av de inte har en brandvarnare. Andra argument är att det mest är jobbigt för att de startar och stör en vid matlagning snarare än att skydda mot en brand.

brandfara

Bild från MSB. Röda prickarna (tillsatta av mig) visar många ställen där en brand skulle kunna uppstå. Här kan en brandvarnare varna snabbt.

Den svenska myndigheten MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en broschyr om eld och bra saker värda att känna till. Du hittar den här.

Faktum är att även om en brand kan uppstå i din fastighet för att någon elektronisk utrustning agerar felaktigt, ett batteri exploderar eller åskan slår ner så är ändå den vanligaste orsaken till en brand vara ett bortglömt ljus. Allt detta kan man nästan skydda sig mot och på så sätt argumentera att man inte behöver en brandvarnare i sitt hem. Men faktum är att en brand kan även starta utanför din bostad.

Just det argumentet brukar få folk att fundera och inse att en brandvarnare nog ändå är ett ganska bra val. Bor man i ett flerfamiljshus är sannolikheten större att branden uppstår hos någon granne snarare än hos dig. Detta är ingenting du någonsin kommer kunna skydda dig mot och där en brandvarnare kan hjälpa dig om branden skulle sprida sig till din lägenhet.

Bor du i en villa kan branden också börja utanför i form av blixtnedslag, torka eller spridit sig från någon annan fastighet. Blåser det har lågor en förmåga att hoppa ganska långt och kan sprida sig över cykelstigar och liknande. I ett sådant läge brukar dock någon hunnit larma brandkåren och knacka dörr, men om branden börjar i din grannes garage kan elden nå dig först.

Barn är en annan faktor som försvårar säkerheten då de inte har samma säkerhetstänk som en vuxen. Listan på orsaker att en brand kan uppstå är oavsett väldigt många och att ha en brandvarnare kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det kan också innebär skillnaden mellan att allt brinner ner eller att bara ett rum får brandskador.

Förutom att investera i en brandvarnare så kan du ha brandfilt, rep (om du bor på våning 2 eller högre) och brandsläckare i din fastighet som gör att du inte bara upptäcker branden i god tid utan även har möjligheten att bekämpa den, skydda dig mot den och fly om så behövs.